Столична община

Референция от столична община във връзка с монтиране на поливни системи в обекти из цяла София

 

Работата по договорите са извършени професионално и в срок.

Спазени са проектните изисквания и тези на възложителя!