Поддръжка и сервиз на поливни системи

Сервиз и поддръжка на поливни системи

„ЯМАТО” ЕООД извършва цялостно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на автоматизирани поливни системи и помпени станции. Все повече клиенти предпочитат поддръжката на системите да бъде като профилактика - няколко посещения в рамките на поливния сезон, защото това допринася за правилната експлоатация и намалява риска от повреда. 

Сезонните посещения, за сервиз и поддръжка на поливните системи, включват:

  1. Стартиране на системата и подготовката й за поливния сезон. Настройка на отделните поливни зони и програми, задаване времена и брой стартове за всяка зона.
  2. Сезонна настройка на програматора – добавяне или премахване на поливни времена, спрямо атмосферните условия.
  3. Почистване на филтъра на автоматизираната поливна система, а при нужда промивка на разпръсквачите.
  4. Корекция на разпръсквачите и капковото напояване при поява на нови елементи в градината.
  5. Зазимяване на автоматизираната поливна система в края на поливния сезон, при нужда демонтаж с цел обезопасяване срещу измръзване на някои компоненти.