Проектиране и изграждане на поливни системи

Проектиране на поливни системи

За да бъде и Вашето кътче райско е важно ние да направим качествен и работещ проект. Да  се съобразим с всички онези фактори, които на пръв поглед са съвсем естествени, но много често биват забравяни. Основно значение при проектирането на поливни системи имат хидравличните и електрически изчисления.

По ваше желание специалист по автоматизирани поливни системи и помпени станции от „Ямато” ЕООД ще ви посети на място, за да се запознае „на живо” със ситуацията. Възможно е да имаме и предварителна подготовка, ако по-рано ни изпратите подложка на терена. При посещението за нас е изключително важно да разберем вида и характеристиките на водоизточника. Разполагаме ли с необходимото количество и каква вода ще използваме – сондажна, дренажна или кладенчова. Ще бъде ли необходимо подпомагане на водоподаването, разполагаме ли с електрическо захранване и т. н.

За да изградим качествена поливна система за Вашата прекрасна градина следваме следните стъпки:

  • запознаваме се с фактическото състояние на терена;

  •  замерваме параметрите на водоизточника – кладенец, сондаж, резервоар с дренажни води и т.н.;

  • изготвяне на проект с необходимите хидравлични изчисления;

  • изготвяне на оферта на база проекта;

  • договаряме се за условията по изпълнението;

  • доставяме специализираните материали;

  • извършваме изкопно-насипните работи на терена;

  • монтираме автоматизираната поливна система;

  • настройваме и тестваме системата по препоръка на озеленителя.

Ангажиментът към клиентите ни не приключва с предаване на системата.

ЯМАТО ЕООД дава пълна гаранционна отговорност за качеството на монтажа и вложените материали.

Изграждане на поливни системи

При изграждане на съвременните градини се наблюдава все по-голямо видово разнообразие. Всяко растение има собствен характер по отношение на водното потребление и поливна норма. Логично е да разграничим тревата, цветните лехи, живия плет, декоративните храсти, овошките и зеленчуците.

За да постигнем високи естетически резултати, тревата поливаме с разпръсквачи (потъващи хидранти) – роторни и статични. За цветните лехи, живият плет и декоративните храсти уместно избираме капково напояване. За високи добиви зеленчуците и овошките поливаме с капкова тръба и система за напояване корените на дърветата. Капковият маркуч, който използваме е с вградени капкоотделители.

За никого не е тайна – ефективността, полезността и цената на поливната система зависят от кадърността и опита на проектанта, професионализма на монтажника, отговорността на поддръжката и разбира се, от качеството и подбора на материалите.