Южен парк

Южен парк
гр. София

Първата част на автоматизирана поливна система и сондажна помпена станция в един от най-големите паркове в столицата – Южния парк – вход от към ул. "Бяла черква" – доставка на оборудване и монтаж. Системата е изградена по готов проект, одобрен от Столична община.

Втора част - Доставка на оборудване и монтаж на автоматизирана поливна система на Южен парк, вход от ул. "Козяк".