Военен клуб и Българска патриаршия

Преработка на поливна система и поддръжка.

Военен клуб и Българска патриаршия