Президентство на Република България

ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

Проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана поливна система на Президенство на Република България.