НДК - ТК 1, ТК 2 и ТК 3

НДК
гр. София

Проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана помпена станция за технически нужди на ТК 1, ТК 2 и ТК 3 на представителни площи на Национален дворец на културата.