Народния театър

НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ"
гр. София

Изграждане на автоматизирана поливна система и помпена станция с резервоари и оборудване на сондажен кладенец в градската градина пред Народния театър.