Лидл България

Лидл България
с. Равно поле

Проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана поливна система на представителни площи на централен офис и складова база на "Лидл България", с. Равно поле.