Кръстовището на телевизионната кула

Кръстовището на телевизионната кула
гр. София

Доставка на оборудване и монтаж на автоматизирана поливна система и помпена станция на кръговото кръстовище на бул. "Др. Цанков" и "П. Яворов" (т. нар. кръстовище на ТВ кула).