Комплекс "Гардения"

Комплекс "Гардения"
гр. София

Проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана поливна система на комплекс "Гардения" - Младост, София (2014 – 2016).