Хотел Астера

Хотел Астера
гр. Банско

Изграждане на автоматизирана поливна система и помпена станция с използване на дренажни води на хотел "Астера" (бивш "Тамплиер") в гр. Банско.