Градска градина "Баня Лозенец"

Градска градина "Баня Лозенец"
гр. София

Проектиране, доставка на материали и монтаж на сондажна помпена станция и резервоари за подземен монтаж на Градска градина "Баня Лозенец".