Екологично земеделие

Екологично земеделие
с. Борика, общ. Ихтиман

Проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана система за водовземане и помпена станция с оборудване на ТК за екологично земеделие.