Централна гара

Централна гара
гр. София

Проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана поливна система на представителни площи на Централна гара.