Компоненти на автоматизираната поливна система

 • Тръби от полиетилен и полипропилен с различен диаметър
 • Фитинги тип „бърза връзка”
 • Водовземни скоби
 • Шахти за клапани
 • Шахти с хидранти (т.нар. Шахти за „ръчно поливане”)
 • Капков маркуч за надземен монтаж
 • Капков маркуч за подземен монтаж
 • Разпръсквачи тип спрей (статични)
 • Роторни разпръсквачи
 • Дюзи с различен радиус и ъгъл на разпръскване на водната струя
 • Филтри
 • Помпи – наземни или потопяеми
 • Резервоари за вода
 • Хидрофорни съдове
 • Електрически табла
 • И др.