ГОТОВИ ПРОЕКТИ

За повече от 17 години опит в поливането и 500 завършени обекта в Ямато научихме, че няма два еднакви двора, две еднакви тераси и два еднакви проекта.

 

Някои от по-значимите ни постижения са: