Pезиденцията на Кралство Норвегия

Pезиденцията на Кралство Норвегия
гр. София

Доставка на материали и монтаж на помпена станция в резиденцията на Кралство Норвегия.