Pезиденцията на Кралство Нидерландия

Pезиденцията на Кралство Нидерландия
гр. София

Ремонт и профилактика на автоматизирана поливна система в резиденцията на Кралство Нидерландия.