Княжевска градина

Княжевска градина
гр. София

Извършихме проектиране, доставка на материали и монтаж на автоматизирана поливна система и помпена станция с резервоари за подземен монтаж в Градската градина срещу СУ.